Không Gian Đẹp

Kệ trung bày sản phẩm cửa hàng Chợ Phố Freshfood - Phú Nhuận Kệ trưng bày sản phẩm cửa hàng Chợ Phố Freshfood – Phú Nhuận

Có thể mô tả hệ kệ khung chân sắt mặt gỗ thông trưng bày sản phẩm tại Chợ Phố Freshfood bằng 4 chữ: “Mộc nhưng khá Độc“ Giới thiệu Chợ Phố FreshFood – EcoFarm CHỢ PHỐ cung cấp trái cây nhập khẩu hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh. ĐẶC TRƯNG TẠI CHỢ PHỐ:– Trái […]